Ontslag vergoeding

Ontslag vergoeding

Ontslag is erg vervelend en geeft persoonlijke en financiële dilemma’s. Het is dus voor jou belangrijk om te weten waar je aan toe bent. Het kan zijn dat je in moeilijke omstandigheden terecht komt juist door dit ontslag. Daarom wil je wel enige genoeg doening zien. Heb je recht op ontslagvergoeding in jou situatie? En hoe wordt de hoogte van de ontslagvergoeding bepaald? Is het verstandig je te laten leiden door de Kantonrechtersformule of kun je beter naar de Kantonrechter gaan? Een en ander is afhankelijk van de reden van jou ontslag en aan wie dit valt te verwijten.

Wanneer heb je geen recht op ontslagvergoeding

Je wordt ontslagen echter je werkgever zegt dat je helemaal geen recht hebt op ontslagvergoeding. Er zijn een aantal situaties waarbij praktisch nooit het ontslag wordt vergoed. Bijvoorbeeld wanneer je éénzijdig het arbeidscontract opzegt en zelf vertrekt. Vaak doe je dit met het oogpunt op een betere baan, dus een continuering van inkomen. Het kan zijn dat je wordt ontslagen van rechtswege en dus een contractstermijn is verlopen danwel een contractsdoelstelling is behaald. Daarnaast kan het zijn dat je wordt ontslagen tijdens je proeftijd, je wordt op staande voet ontslagen of je werkgever gaat simpelweg failliet. Ook hierbij heb je geen recht op ontslagvergoeding.

Wanneer heb je goede kans op een ontslagvergoeding

De belangrijkste reden om ontslagvergoeding te krijgen is wanneer de werkgever stappen onderneemt om jou te ontslaan (behoudens ontslag op staande voet). Veelal zijn er bedrijfseconomische redenen waardoor tijdens een re-organisatie noodgedwongen ontslagen vallen. Er valt jou niets te verwijten en je hebt naar jou weten altijd de volle 100% gegeven voor de organisatie en je werk daarbinnen. Het is juist jou werkgever die moet aantonen in hoeverre je hebt gefaald bij jou functioneren. Veelal kan de werkgever dit niet helder maken danwel ben je het er niet mee eens. Bij een ontslag wordt standaard de ontslagvergoeding gebaseerd op de Kantonrechtersformule.

Kantonrechtersformule

Bij een ontslag wordt standaard de kantonrechtersformule gevolgd. Deze is in 2009 vastgelegd en berekend de hoogte van de schadeloosstelling = A1 x A2 x B x C. Hierin is A1 het aantal gewogen dienstjaren, A2 is een wegingsfactor afhankelijk van je leeftijdscategorie. A2 is 0.5 tot 35 jaar, 1.0 tussen 35 en 45 jaar, 1.5 tussen 45 en 55 jaar en 2.0 boven de 55 jaar. Factor B is je bruto maandinkomen en C is een correctiefactor afhankelijk aan wie het ontslag naar alle redelijkheid valt te verwijten. Mocht het een collectief ontslag betreffen zal veelal voor elke ontslagene deze factor 1.0 bedragen.

Gang naar de Kantonrechter

Om zijn kosten te besparen zal de werkgever mogelijk trachten om de ontslagvergoeding lager te laten uitvallen. Mocht je zaak voor de Kantonrechter komen, zal je werkgever een dossier overleggen met feiten en argumenten omtrent jou minder goed functioneren binnen jou functie. Wees dan op je hoede, wijs de opmerkingen van je werkgever van de hand en geef aan dat je nooit enige waarschuwing van zijn zijde hebt gekregen. Uiteindelijk zal de Kantonrechter bepalen hoe hoog de ontslagvergoeding uitvalt. Indien werkgever en werknemer geen zwaarwegende argumenten hebben zal ook de Kantonrechter zich laten leiden door de Kantonrechtersformule. Heb je trouwens zelf zwaarwegende argumenten om een hogere ontslagvergoeding te eisen, kun je ook zelf naar de Kantonrechter gaan. Indien je arbeidsongeschikt bent geworden door het uitvoeren van je werk, danwel is er te weinig actie ondernomen door je werkgever tot re-integratie dan heb je veelal recht op een betere ontslagvergoeding. Laat je in alle gevallen adviseren door een advocaat ontslagrecht of een juridisch specialist van de vakbond.

 
Copyright 2009 - 2016 | juristvoorontslag.be