Jurist voor ontslag België

Weet jij wat je kan doen bij ziekte? Als een werknemer ziek wordt, blijft degene recht hebben op loon. Bij ziekte dient de werkgever namelijk het loon door te betalen, maar dan dient de werknemer zich wel te houden aan de verzuimregels. Deze regels zijn in de arbeidsovereenkomst afgesproken, of staan in de geldende CAO.

Voor zowel de werkgever als de werknemer is ziekte van de werknemer een vervelende situatie. Aan de ene kant voor de werkgever omdat de werknemer geen werk kan verzetten, maar toch loon doorbetaald krijgt en dus kosten met zich meebrengt. Aan de andere kant de werknemer die ziek thuis zit en zich beroerd voelt of een vervelend ziektebed heeft.

Er gelden vaak verschillende afspraken voor zowel de werkgever als de werknemer tijdens de ziekte. Hieronder staan een aantal (standaard) afspraken genoteerd.

Controle tijdens ziekte

De werknemer dient zich te houden aan de afspraken tot controle. De werkgever wil zeker weten dat de werknemer ziek is, en kan hiervoor een bedrijfsarts of arbodienst inschakelen. Ook kan je baas regelmatig contact met je opnemen over de huidige situatie van je ziekte. Op die manier kan de werkgever inschatten hoe lang de werknemer afwezig is, en of hij in het bedrijf alternatieve oplossingen moet gaan bedenken om het werk op te vangen.

Verplicht gesprek

Als een werknemer langere tijd ziek is, bijvoorbeeld meerdere weken, dan kan de werkgever vragen om een gesprek om aan te horen waar beide partijen aan toe zijn. Over het algemeen is zo'n gesprek voor de werknemer niet verplicht, maar het kan wel verstandig zijn om hieraan mee te werken. Beide partijen wensen immers weer te werken aan een terugkeer op de werkvloer, dus medewerking van beide partijen is wel gewenst voor een soepele terugkeer.

Langdurig ziek

Als de werknemer langdurig ziek is, kan er bepaald worden dat er een reintegratietraject gestart wordt. Eerst wordt er een plan van aanpak gemaakt, over hoe de terugkeer van de werknemer op de werkvloer gerealiseerd kan worden. Bij dit traject dienen duidelijk afspraken gemaakt te worden, want als een van de partijen zich niet houdt aan het reintegratietraject kan dit wel eens voor vervelende situaties en zelfs arbeidsconflicten zorgen. Zo dient de werknemer zich regelmatig door een (bedrijfs)arts te laten controleren, en dient de werknemer zich wel voldoende in te zetten om de reintegratie te laten slagen. Het komt wel eens voor dat de werknemer ergens anders in het bedrijf geplaatst wordt, maar dat de werknemer dit eigenlijk niet wil. Als de werknemer vervolgens hierdoor maar half meewerkt aan de reintegratie, kan het reden zijn voor de werkgever om het loon op te schorten. Er zijn reeds verschillende arbeidsconflicten op deze manier ontstaan, en ook vele worden voor de kantonrechter gebracht. De kantonrechter dient dan te bekijken of iedereen zich aan de afspraken heeft gehouden, en kan (in geval van gelijk van de werknemer) een loonvordering instellen, of kan de werknemer ontslaan op staande voet.

Juridisch advies inwinnen

Voor zowel de werknemer als de werkgever kan het verstandig zijn om voordat er afspraken worden gemaakt, hierbij juridisch advies in te winnen. De afspraken dienen goed op papier gezet te worden, en als de terugkeer fout gaat, is het fijn dat de afspraken hierover tenminste niet onduidelijk zijn.

Een jurist of advocaat meenemen bij gesprekken is niet verstandig, omdat dit de verhoudingen tussen werkgever en werknemer op scherp zet. Zorg dat je zelf juridisch advies hebt ingewonnen, en maak goede afspraken op papier.

Arbeidsconflict ontaardt in ontslag

Zoals gezegd komen er relatief veel arbeidsconflicten voor tijdens ziekte van de werknemer. Deze conflicten ontaarden zo af en toe in een loonstaking of zelfs een ontslag.

Houdt de werknemer zich niet aan de afspraken, dan kan de werkgever besluiten tot het stoppen van de loonbetaling. Een ontslag tijdens ziekte komt minder voor, omdat dit een destructieve maatregel is in de arbeidsrelatie. Ook in de praktijk blijkt dat kantonrechters dit niet waarderen, en fluiten ze regelmatig werkgevers terug die dit wel doen. Loonstaking is echter een vorm die wel door kantonrechters geaccepteerd wordt.

 
Copyright 2009 - 2016 | juristvoorontslag.be